You have reached the website

Privatlivs politik

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Privatlivspolitik bestemmer retningslinierne for behandling af personfølsom data samt brug af cookies indenfor Nestlé.

Nestlé SA er ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger, og hvis du ønsker nærmere information heromkring så kig under rubrikken: "Hvilke termer har specifik juridisk betydning for dine personlige oplysninger?".

Hvilke personlige oplysninger indsamler Nestlé via dette websted, og hvordan indsamles de?

Vi indsamler kun personlige oplysninger som du vil opgive, eller som er nødvendige for, at vi kan yde (og forbedre) vores tjenester. Vi indsamler direkte personlige oplysninger som navn, adresse og e-mail-adresse samt indirekte oplysninger som cookies, forbindelses- og systemoplysninger.

Du kan være sikker på, at Nestlé tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at de personlige oplysninger, du sender til os, holdes fortrolige og sikre.

Hvordan holder Nestlé mine personlige oplysninger sikre?

Kun autoriserede medarbejdere fra Nestlé Group, medarbejdere i virksomheder udenfor Nestlé Group (dvs. service-/tjenesteydere) eller vores forretningspartneres autoriserede medarbejdere (som har en kontraktlig forpligtelse til at holde alle oplysningerne sikre) har adgang til dine personlige oplysninger. Alle Nestlés medarbejdere som har adgang til dine personlige oplysninger, er påbudt at følge Nestlé Groups retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, og alle medarbejdere i virksomheder udenfor Nestlé Group, som har adgang til dine personlige oplysninger, har underskrevet fortrolighedserklæringer. Derudover har vi indgået kontrakter med de virksomheder uden for Nestlé Group, som har adgang til dine personlige oplysninger, så disse oplysninger forbliver sikre. For at sikre
beskyttelsen af dine personlige oplysninger, opretholder Nestlé et sikkert it-miljø, og har taget passende forholdsregler for at undgå uautoriseret adgang (dvs. hacking).

Hvad bruger Nestlé mine personlige oplysninger til?

Dine personlige oplysninger bruges alene til de formål, som er årsagen til, at du har givet dem til Nestlé. De bruges også til administration, support og indhentning af feedback om vores tjenester og til at undgå brud på sikkerheden, loven eller betingelserne i vores kontrakter.

Hvem videregiver Nestlé Group mine personlige oplysninger til og hvorfor?

Nestlé vil aldrig dele dine personlige oplysninger med nogen tredjepartsvirksomhed der har i sinde at bruge dem til direkte markedsføring, medmindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til det.

Se venligst nærmere nedenfor under punkt 5 og 8 om Nestlés retningslinjer for: (i) direkte markedsføring via e-mail, (ii) din ret til når som helst at bede Nestlé om ikke at kontakte dig i forbindelse med direkte markedsføring via e-mail og (iii) din ret til at slette dine personlige oplysninger fra vores system.

Nestlé må dele dine personlige oplysninger med andre selskaber indenfor Nestlé Group. Nestlé må også dele dine personlige oplysninger med tredjepart, men alene i følgende situationer / under følgende omstændigheder:

Vi kan give dine personlige oplysninger til tredjeparter, som hjælper os med at administrere webstedet (fx internetudbydere). Nogle af disse forretningspartnere kan befinde sig uden for det land, som du besøgte websitet fra. Vores hovedudbyder for web-hosting befinder sig i USA.Se nærmere herom nedenfor under punkt 6. Disse tredjeparter skal hele tiden opretholde samme sikkerhedsniveau for dine personlige oplysninger som Nestlé og - for så vidt det er påkrævet - er de bundet af en juridisk aftale med henblik på at sikre dine personlige oplysningers fortrolighed og sikkerhed og kun at behandle disse oplysninger når Nestlé udtrykkeligt/konkret har anmodet tredjeparten herom.
Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til offentlige instanser og politiet, hvis: Det kræves ifølge gældende lovgivning, eller hvis vi, efter vores bedste overbevisning, mener at det er nødvendigt i forbindelse med retssager, krav eller søgsmål, eller for at beskytte Nestlé Groups, vores kunders og offentlighedens rettigheder.
Vi kan, under visse omstændigheder, give dine personlige oplysninger til potentielle købere af Nestlé eller en del af Nestlés virksomhed, dog forudsat at (i) vi har indgået en kontraktlig aftale, der sikrer at dine oplysninger forbliver sikre og fortrolige, og (ii) at Nestlé overholder de gældende, lokale love, når (hvis) dine oplysninger videregives.

Hvordan kan jeg se, kontrollere, ændre eller slette de personlige oplysninger, jeg sender til Nestlé?

I en række lande har du ret til at bede virksomheder (som Nestlé) om at give dig alle de oplysninger, de har om dig – der kan være et beskedent gebyr forbundet hermed. Ønsker du, at vi sletter eller ændrer dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til: forbrugerkontakt@dk.nestle.com.

Hvilke lande sendes mine personlige oplysninger til og hvorfor?

Nestlé er en global virksomhed, og dine personlige oplysninger vil muligvis blive overført på tværs af landegrænser. Dine personoplysninger kan overføres til lande, som har andre love for databeskyttelse, end det land hvor du indsendte dine oplysninger. Dine personlige oplysninger kan også overføres mellem forskellige virksomheder i Nestlé Group i forskellige lande. Nestlé tager de nødvendige forholdsregler for at bibeholde de personlige oplysningers sikkerhed, både under overførslen og i den virksomhed, som modtager oplysningerne.

Den server, som er ”vært” for dette websted, findes evt. i et andet land, end det du befinder dig i. Hostingudbyderen for de fleste af Nestlés websites befinder sig i USA. Denne udbyder er bundet af en kontrakt, som sikrer en høj standard for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder bl.a. at udbyderen kun handler efter Nestlés anvisninger og løbende implementerer alle nødvendige tekniske foranstaltninger for fortsat at sikre oplysningerne.

COOKIES (sporingsteknologi) – Hvordan og hvorfor bruger Nestlé dem?

Nestlé gør brug af sporingsteknologi (cookies) til at indsamle oplysninger om bl.a. browsertype og styresystem, den webside hvorfra brugeren fik adgang til Nestlés websted, hvilke sider på webstedet brugeren har besøgt, deres internetudbyders domænenavn mv. med
henblik på at forstå, hvordan de besøgende bruger webstedet. Vha. Cookies kan vi tilpasse webstedet til dine personlige behov.

Alle de oplysninger som indsamles vha. cookies, gemmes i et format som ikke kan bruges til at identificere enkelte brugere. De oplysninger som er indhentet vha. cookies, vil ikke være tilgængelige udenfor Nestlé Group, og oplysningerne bruges ikke til uanmodet kommunikation.

De cookies som er på din computer, indeholder ikke dit navn, men en IP-adresse. Når brugeren forlader webstedet, er oplysningerne som er gemt i cookies, ikke længere tilgængelige for Nestlé.

Webbaseret markedsføring – Hvad er SPAM, og hvordan forholder Nestlé sig til SPAM e-mails?

Spam er uanmodede (= man ikke forudgående har bedt om) e-mails med reklamer eller andet markedsføringsmateriale, dvs. e-mails med markedsføringsmateriale som sendes til dig, uden at du har givet afsenderen samtykke hertil.

Nestlé sender ikke SPAM e-mails. Nestlé vil ikke bruge dine personlige oplysninger (herunder din e-mail-adresse) til direkte markedsføring eller opfølgende kommunikation, medmindre du giver os din udtrykkelige tilladelse. Dette kaldes ”opt-in” samtykke
(tilvalg).

Nestlé deler heller ikke dine personlige oplysninger med tredjepart (dvs. virksomheder der ikke indgår i Nestlé Group), som vil bruge dem til at sende SPAM e-mails.

På Nestlés hjemmeside har du mulighed for at give samtykke til, at vi må sende markedsføringsmateriale til dig via e-mail. Tilmelder du sig denne service, vil du i alle e-mails fra os have mulighed for når som helst at fravælge at modtage yderligere e-mails med
markedsføringsmateriale.

Hvis du mener, at du har modtaget en SPAM e-mail fra en af virksomhederne i Nestlé Group, bedes du straks give os besked ved at sende en e-mail til: forbrugerkontakt@dk.nestle.com

Hvor længe opbevarer Nestlé mine personlige oplysninger?

Nestlé gemmer muligvis de personlige oplysninger, du indsender til os via dette websted, i vores databaser, fx i databasen for relationsmarkedsføring. Nestlé Group gemmer kun dine oplysninger så længe det med rimelighed kan anses for nødvendigt for, at vi kan svare på spørgsmål og løse problemer, yde bedre og nye tjenester samt opfylde den gældende lovgivning. Det betyder, at vi muligvis vil beholde dine oplysninger i et rimeligt tidsrum efter, at du er holdt op med at bruge Nestlés tjenester eller dette websted. Efter dette tidsrum
slettes dine personlige oplysninger fra aller systemerne i Nestlé Group.

Vi erindrer om, at vi har ret til til enhver tid at slette dine personlige oplysninger (se punkt 5 ovenfor).

Hvad er Nestlés retningslinjer for børnsbrug af vores websteder?

Vi mener, at det er ekstremt vigtigt at passe på børn, når de bruger internettet, og vi opfordrer forældre og andre med ansvar for børn til at deltage i børnenes aktiviteter på internettet og til at holde øje med disse aktiviteter.

Vi indsamler aldrig bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år, bortset fra på nogle af de websteder, som er særlig beregnet til børn. På disse websteder indsamler vi personlige oplysninger i overensstemmelse med alle lokale love og regler om beskyttelse af børns personlige oplysninger. Hvis forældrene eller en anden ansvarlig giver deres samtykke til, at barnet må indsende personlige oplysninger, beder vi kun børn om de oplysninger, som er nødvendige for at deltage i det konkrete program.

Websteder som er beregnet til børn:

Særlig bemærkning til børn under 16 år

Hvis du er under 16 år, råder vi dig til, at du taler med en af dine forældre eller en anden ansvarlig inden du afgiver personlige oplysninger på Nestlés websteder. Hvis der er noget i dette afsnit, du ikke er sikker på, om du har forstået, bør du bede en af dine forældre eller en anden ansvarlig om hjælp.

Særlig bemærkning til forældre med børn under 16 år

Vi anbefaler, at forældre/andre ansvarlige regelmæssigt kontrollerer og overvåger deres børns brug af e-mail og andre aktiviteter på internettet.

Du bedes sørge for, at dit barn ikke giver os oplysninger via internettet, som kan bruges til at identificere ham eller hende, uden at spørge om din tilladelse.

Du kan til enhver tid kontrollere dit barns personlige oplysninger og ændre eller slette dem via internettet. Du kan også bede os slette dit barns oplysninger ved at sende os et skema med en sletteanmodning via e-mail til adressen anført ovenfor under punkt 5.

Er der link fra Nestlés websites til websites fra tredjemand, og hvad sker der med mine personlige oplysninger, når der er et sådant link?

Der er link fra Nestlés websteder til andre websteder for at give dig mulighed for at undersøge lignende websteder, som vores, og for at du kan få adgang til interessante oplysninger om Nestlé. Disse websteder fra tredjemand ligger uden for vores kontrol og dækkes ikke af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du besøger andre websteder vha. disse links, kan det ske, at dine personlige oplysninger indsamles på disse websteder. Du bør sikre dig, at du er tilfreds med de pågældende websteders retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, inden du indsender personlige oplysninger. Nestlé forsøger, så vidt muligt, at sørge for, at alle de websteder fra tredjepart, der er link til, har tilsvarende foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger som os, men vi kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for aktiviteter, retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger eller overholdelse af regler om beskyttelse af personlige oplysninger på websteder fra tredjepart.

Hvad sker der med mine personlige oplysninger, når jeg sender en e-mail med adressen på et af Nestlés websteder til nogen?

På nogle af vores websteder kan der være mulighed for at sende en e-mail med adressen på siden til en anden. For at denne funktion skal fungere, er det muligvis nødvendigt at indsamle din e-mail-adresse og/eller e-mail-adresserne på dem, du sender siden til. E-mail-adresser som indsamles på denne måde, bruges ikke til andre formål end at opfylde din anmodning om at sende adressen via e-mail. Disse e-mail-adresser gemmes ikke og slettes så snart, vi har gennemført din anmodning (webadressen er sendt pr. e-mail).

Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg deltager i en internetbaseret undersøgelse fra Nestlé på dette websted?

Fra tid til anden kan det ske, at vi beder de besøgende på webstedet om at svare på nogle spørgsmål i en undersøgelse. Undersøgelserne vil generelt handle om webstedets indhold, vores produkter eller produktkategorier. Vi spørger evt. om brugerens alder eller aldersgruppe, køn og/eller andre oplysninger som ikke kan bruges til at identificere vedkommende. I forbindelse med disse undersøgelser føjer vi muligvis oplysninger fra cookies til svarene, men der bedes ikke om oplysninger, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner. De personlige oplysninger som indsamles, knyttes ikke til andre personlige oplysninger, som du eventuelt allerede har givet os. Personlige oplysninger fra afstemninger og undersøgelser er kun til intern brug hos Nestlé, men statistiske oplysninger (som ikke kan bruges til at identificere brugerne) deles muligvis med andre.

Kan Nestlé ændre vilkårene i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger?

Nestlé foretager nogle gange ændringer og rettelser af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør tjekke erklæringen regelmæssigt for at se evt. ændringer og hvordan de påvirker dig.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om de juridiske forhold omkring Nestlés websteder og mine rettigheder og ansvar?

Da Nestlé har hjemsted i Schweiz, er det de schweiziske love, som gælder for dette websted.Der er mere detaljerede oplysninger på Nestlés websted med juridiske vilkår og betingelser, som kan åbnes ved at klikke på dette link.

Hvilken adresse kan jeg kontakte Nestlé på, hvis jeg har spørgsmål til mine personlige oplysninger?

Addressen er NESTLÉ, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S.

Hvilke termer har specifikke legale betydninger vedrørende Nestlé Privacy Notice ( de er for nemheds skyld skrevet med store bogstaver, undtagen personlig information, da dette er nævnt så ofte!)?

Personlige oplysninger kaldes også for personlige data og er alle de oplysninger som henviser til dig som person, og som kan bruges til direkte eller indirekte at identificere dig. På websteder vil dine personlige oplysninger som minimum omfatte din e-mail-adresse.

Behandling af personlige oplysninger er enhver handling som udføres i forbindelse med dine personlige oplysninger – hvad enten der er tale om automatiske handlinger eller ej. Der kan fx være tale om indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, fremdragning, rådførelse, brug, videregivelse via overførsel, overdragelse eller på anden måde tilgængeliggøre, opstille eller kombinere oplysningerne, blokering eller sletning (dvs. stort set enhver aktivitet som Nestlé udfører med de personlige oplysninger, du har indsendt).

"Datakontrolløren" er den organisation, som på egen hånd eller sammen med en anden afgør formålet for og måden hvorpå de personlige oplysninger behandles (dvs. den Nestlé-enhed som står bag webstedet og indsamlingen af oplysningerne), hvilket i dette tilfælde er Nestlé SA.

"Tredjeparter" betyder i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger enhver virksomhed som ikke kontrolleres af Nestlé SA – enten via direkte eller indirekte ejerskab.

"Nestlé" og "Nestlé Group" henviser i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til Nestlé SA og virksomhedens associerede selskaber (som kontrolleres af Nestlé SA via direkte eller indirekte ejerskab).

VIGTIGT – Hvorfor skal jeg acceptere betingelserne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger?

Nestlé er en global virksomhed, som bruger internettet til at indsamle og behandle personlige oplysninger. Det medfører naturligvis behandling af disse data og overførsel af dem på tværs af landegrænser.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er opstillet på en brugervenlig måde og indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for at foretage et velinformeret valg om, hvorvidt du vil bruge webstedet og indsende personlige oplysninger til Nestlé eller ej.

Ved at bruge dette websted og kommunikere med os via internettet, indvilliger du derfor i, at vi behandler dine indirekte personlige oplysninger (cookies, forbindelses- og systemoplysninger) på den måde, som det fremgår af denne erklæring.

Hvis du beder os yde dig en tjeneste (fx i form af en konkurrence, et nyhedsbrev eller oplysninger om nye produkter mv.), skal vi bruge yderligere direkte personlige oplysninger (navn, adresse og e-mail-adresse). I så fald beder vi om dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle og bruge disse personlige oplysninger. Disse personlige oplysninger vil udelukkende blive brugt til de formål, hvortil de er afgivet.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring eller Nestlés persondatabeskyttelsespolitik, bedes du kontakte Nestlé på den adresse, der er angivet ovenfor under punkt 5, så vil vi med glæde hjælpe dig med evt. yderligere spørgsmål.

Copyright © Société des Produits
SA 2005