You have reached the website

Tilbage til Bæredygtighed

Hvordan er det lavet:
fra kapsler til kaffemaskiner

Vores tre NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikker er lokaliseret i Spanien (Girona), i England (Tutbury) og i Tyskland (Schwerin).

Så snart kaffemaskinerne er udviklet i Schweiz, sendes de til produktion i Europa og Asien, takket være vores netværk af europæiske samarbejdspartnere.

Udfordringer 

Gennem hele værdikæden betragtes samfundsmæssige og miljømæssige problemstillinger. Vi ønsker at sikre, at vores leverandører opfylder kravene om ansvarligt indkøb og produktionstandarder i alle trin af produktionen af vores maskiner og kapsler.  

 

Vores målsætninger

Alle leverandører opnår certifikatet SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) for opretholdelse af ansvarligt indkøb. 

 

Hvad gør vi?

 • Nestlé har udviklet ’Nestlé Supplier Code’ for at sikre, at deres leverandører respekterer og overholder de påkrævede standarder inden for forretnings integritet, miljøansvar, arbejdskraft, sikkerhed og sundhed. Denne kodeks følges op af de retningslinjer angivet af ’Nestlé Responsible Sourcing’ for bestemte råvarer og emballage, og står angivet i enhver kontrakt med levenrandører. Disse retningslinjer er i overenstemmelse med eller går ud over internationalt anerkendte ansvarlige produktionsstandarder.

 • Vores største producenter af originalt udstyr er en del af EICC ”Electronic Industry Citizenship Coalition” – som er et tredjeparts samarbejde med Nestlé, for at sikre overholdelse af Nestlés regler.

 • Til produktionen af kaffemaskiner har vi dagligt egne teknikkere og kvalitetsressourcer på stedet, for at sikre en ensartet produktion i forhold til maskinernes kvalitet. 

Ekspert Sektion

 

Hvad har vi opnået?

 • På nuværende tidspunkt har 95% af vores leverandører et SMETA certifikat for ansvarligt indkøb med en revideret plan for resten af 2015.

 • Alle centrale emballage leverandører er blevet revideret for Good Manufacturing Practices (GMP) og fødevaresikkerhed.

Udfordringer

For NESCAFÉ® Dolce Gusto udgør kafferistning 2% af drivshusgas-udledningen af kaffens livscyklus. Andre miljømæssige påvirkninger i produktionen vedrører vand (0,5% af vandforbruget under hele livscyklussen), energi (3% af energiforbruget under hele livscyklussen) og affald.     

 

Vores målsætninger 

Forbedring af miljøbelastningen, såsom vand og energiforbrug, udledning af drivhusgasser og affald. NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikkerne vil bidrage til målsætningerne om at reducere energiforbruget for hver ton produkter med 20% (fra  2010 til 2020) og for samme periode, at reducere vandforbruget per ton produkter med 30%. NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikkerne vil også bidrage til Nestlés målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser per ton produkter med 35% (i 2015 vs. 2005), og for den samme periode, at generere nul affald til affaldsdeponering. 

 

Hvad gør vi?

 • Nestlé Environmental Management System (NEMS) er siden 1996 blevet implementeret i hele virksomheden og gælder for NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikker. 
 

Hvad har vi opnået?

 • Vores fabrikker er certificeret i henhold til ISO 14001:2004 (international standard for miljøstyring), ISO 9001:2008 (international standard for kvalitetsstyring), ISO 22000:2005 standarder (international standard om fødevaresikkerhed) og OHSAS 18001:2007 (international standard for arbejdsmiljøledelse på arbejdspladsen).
 • Vores fabriksbygninger er i overensstemmelse med miljøstandarder: Girona har opnået LEED certificering (Leadership in Energy and Environmental Design fra USA’s Green Building Council), Tutbury har opnået BREEAM-certificering (BRE Environmental Assessment Method) og vores mål er at opnå Gold LEED-certificering for Schwerin.

Ekspert Sektion

Udfordringer

Vores kapsler er designet til at regulere vandtrykket i henhold til den drikkevare, du vælger. Det er en sofistikeret teknologi, som også optimerer størrelsen af den anvendte mængde kaffe. Vi vedkender os, at kapsler genererer en øget indvirkning på miljøet og affald. For NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler bidrager fremstilling af kapsler og emballage til 24% af drivhusgas-udledningen i den samlede livscyklus (36% ikke-vedvarende energi og 14% vand). 

 

Vores målsætninger

Reducer drivhusgas-udledningen fra produktionen af kapsler og emballage med 7% fra 2010-2015, ved at forbedre design og fremstilling.

 

Hvad gør vi?

 • Vi arbejder aktivt på at optimere effekten af de anvendte materialer i vores kapsler, så vi samtidig sikrer sikkerheden og kvaliteten af vores produkter.

 • Vi samarbejder med vores leverandører på at udvikle mere bæredygtigt plastikmateriale med en forbedret miljømæssig indvirkning.  

Hvad har vi opnået?

 • Indtil videre er der ingen definitive resultater på den samlede virkning af disse tiltag for at forbedre vores miljømæssige resultater, men vi fortsætter med at undersøge alternative materialer og teknologier.

Udfordringer

Vores kaffemaskiner (materialer til maskinen, fremstilling og emballage) udgør 8% af drivshusgas-udledningen i den samlede livscyklus (9% ikke-vedvarende energi og 4% vand). Den samlede andel af miljøbelastningen fra hver maskine afhænger af levetiden for hver enkelt maskine.

 

Vores målsætninger

Forbedre den samlede miljøindsats og –resultater af maskinerne ved at øge energieffektiviteten, forbedre materialernes genanvendelighed af udtjente maskiner og reducere mængden af materiale anvendt til produktion af hver maskine. 

Hvad gør vi?

 • Optimerer maskinekomponenter for at reducere spild under fremstillingsprocessen (f.eks. ved at undgå malede dele og reducere monteringsdele). 
 • Forbedre genanvendeligheden af maskinerne med brug af færre dele, og gør dem lettere at demonterer. Dette forbedres også ved, at vi optimere maskinernes enkelte del-komponenter. 
 

Hvad har vi opnået?

 • Vores kvantificerbare resultater vedrørende energieffektivitet er præsenteret i afsnittet “energieffektivitet”.

Udfordringer

Emballage og fremstilling af kapsler udgør 24% af drivhusgas-udledningen i den samlede livscyklus (36% ikke-vedvarende energi og 14% vand).

Vores målsætninger

Reducer drivhusgas-udledningen fra fremstillingen af emballage og kapsler med 7% fra 2010-2015.

 

Hvad gør vi?

 • Vores kapsler pakkes i genanvendelige papbokse.
 • I vores maskinemballage er skumplasten erstattet med en papholder, som er lavet ud af genanvendeligt materiale, og som kan genbruges.
 

Hvad har vi opnået?

 • Indtil videre er der ingen definitive resultater på den samlede virkning af disse tiltag for at forbedre vores miljømæssige resultater, men vi fortsætter med at undersøge alternative materialer og teknologier.