You have reached the website

Tilbage til Bæredygtighed

Ekspert sektion

For at få yderligere oplysninger om, hvordan vi gør vores kaffeproduktion mere ansvarlig og, hvad vi gør for at forbedre vores miljømæssige indsats, har vi samlet et par af vores rapporter til dig. Desuden kan du lære endnu mere om de partnere, vi samarbejder med.

 

Links

NESTLÉ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (NEMS)

Nestlé miljøledelsessystemet (NEMS) er i komplet overensstemmelse med den internationale standard ISO 14001:2004 og har været gennemført i hele virksomheden siden 1995. Den beskriver, hvordan alle vores planter overholder miljølovgivningen og Nestlé Policy for miljømæssig bæredygtighed for at forbedre vores miljøarbejde. 

NESTLÉ RESPONSIBLE SOURCING

Målet med NESTLÉ ansvarligt indkøb er at sikre, at vores leverandører arbejder efter de samme principper og værdier, som vi gør. Dette betyder, at forbrugerne kan have tillid til den måde, vores ingredienser og materialer er indkøbt, før fremstillingen begynder. 

4C (4c-coffeeassociation.org)

Det fælles kodeks for Coffee Community Association (4C) er en kode, der er oprettet til at fremme en ansvarlig praksis miljømæssigt og socialt blandt 4C medlemmer. 4C foreningen giver ekstra ekspertise, værktøjer og støtte til at engagere medlemmer i ansvarligt kaffelandbrug, herunder et supportteam og en uafhængig verifikationsproces. 

RAINFOREST ALLIANCE (rainforest-alliance.org)

Rainforest Alliance er en international velgørende, ikke-statslig organisation, der arbejder for at bevare den biologiske mangfoldighed og sikre bæredygtige levevilkår ved at ændre arealanvendelse, forretningspraksis og forbrugeradfærd. 

NESCAFÉ PLAN (nescafe.com/sustainability_en_com.axcms)

Hos Nestlé mener vi at for at blive succesfulde over lang tid, må vi skabe værdi for vores aktionærer og samfundet som en helhed. Dette kalder vi Creating Shared Value (CSV). Som en væsentlig forudsætning for CSV, skal vi ikke kun overholde alle gældende lovkrav og Nestlés forretningsprincipper, men også sikre, at princippet om bæredygtig udvikling er indbygget i vores aktiviteter, varemærker og produkter. 

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) (www.ico.org)

Den international kaffeorganisation (ICO) er den vigtigste mellemstatslige organisation for kaffe, der samler både eksporterende og importerende lande for at styre de udfordringer, verden står over for, når det kommer til kaffe.

WEEE (ec.europa.eu/environment/waste/weee)

Det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) blev vedtaget af alle EU-medlemmer I 2006. Den fokuserer på producentansvar og gør dem forpligtet til at betale for indsamling og behandling af affald med henblik på at reducere mængden af affald, der går til deponering eller forbrænding.