You have reached the website

Tilbage til Bæredygtighed

Hvordan vores kaffe kommer hjem til dig

Kaffen vi køber og fremstiller, transporteres dagligt til kunder fra vores fabrikker og distributionscentre.

Vi leverer vores produkter via et netværk af veje, jernbaner og søtransport til en stadig mere urbaniseret befolkning

udfordringer

For transport af NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler udgør transporten 9% af drivhusgas-udledningen i den samlede livscyklus for kaffen (10% er ikke-vedvarende energi og 1% er vand).

Vores mål

Sikre den mest effektive udnyttelse af vores transport og dermed reducere transport-afstande, minimere udledningen af drivhusgas (GHG) og reducere støj og trafikal overbelastning.

 

Hvad gør vi?

Vi undersøger mulighederne for yderligere at forbedre vores transportmidler, ved for eksemple at benytte sø- og jernbane transport i stedet for veje. I 2013 transporterede Nestlé Tyskland 58 forsendelser NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler fra Girona til Tyskland i løbet af 7 måneder.

Den CO2 der udledes, når der anvendes kombinerede transportmidler (jernbane og vej) er fire gange lavere end ved udelukkende at anvende transport via vej.

Slider Image 1
 

Hvad har vi opnået?

I det ovenstående eksempel opnåede vi en besparelse på 42 ton CO2 ved at kombinere transportmidler via jernbane og vej.

Fra 2014 forventes det, at der for hver produceret og afsendt kapsel fra vores nye fabrik i Tyskland, kan spares mere end 20% af CO2-emissionerne på transport i forhold til den nyværende konstruktion.