You have reached the website

Tilbage til Bæredygtighed

Spørgsmål og svar

Vil du have mere information om vores handlinger, og hvordan vi optræder ansvarligt? I dette afsnit har vi udarbejdet nogle svar til dig.

1. Hvorfor valgte I Rainforest Alliance og at følge 4C-initiativerne frem for andre NGO-partnere og international kaffe eller Fairtrade-initiativer?

Vores forsvarlige dyrkningsmåde er åben og inkluderende. Vi er gået sammen med Rainforest Alliance og er stiftende medlemmer af 4C, fordi at vi som organisationer deler det samme forpligtelse til kvalitetsdyrkning og bæredygtig kaffe. Vi fokuserer specielt på løbende forbedringer.  Dette udelukker ikke, at andre partnerskaber med NGO’er, der deler vores ambition for kaffesektoren. Begge organisationer arbejder for at forbedre de sociale, miljømæssige og økonomiske vilkår for landmænd. 

2. Hvordan arbjeder I konkret på markerne, og hvordan sikrer I, at disse initiativer kommer landmændene til gode?

På markerne hjælper vores agronomer og handelspartnere landmændene og samarbejder for at implementere 4C-kriterierne og landbrugsprojekter. Vores plan fokuserer på at forbedre landmændenes indkomst gennem god landbrugspraksis og renoverede kaffetræer, som leder til højere udbytte på den samme mængde jord, lavere samlede indkomster og forskellige indtægtskilder. Denne fremgangsmåde kombineres med træning i, hvordan man kan optimere mængde og kvalitet samt yderligere udbytte af vores direkte indkøbsaktiviteter. Med det sagt, så sigter vi mod at skabe fælles værdi på lang sigt, og ikke bare på at hjælpe landmændene med at ”tjene flere penge” på kort sigt. 

3. Er minimumsindkomsten fra planter (som kaffen kommer fra) kontrolleret og sporet? Og hvad er de sanktioner, der gælder i tilfælde af afvigelser fra reglerne?

Som et led i vores tilgang til ansvarligt landbrug, forpligtede vi os til at overholde 4C’s standarder. 4Cs adfærdskodeks indeholder fair indkomster for bønderne. Foreningen har udviklet et troværdigt, effektivt og uafhængigt kontrolsystem og hjælper 4C Units (producentgrupper) med at vurdere, hvor de er i gennemførelsen af 4Cs adfærdskodeks. Ved afvigelser vil 4C-licensen ikke blive leveret. 

4. Bruger I GM-teknologi eller kloning til at skabe planter?

Vi bruger ikke GM-teknologi eller kloning til at skabe planter. Vores forskere hos R&D Tours er banebrydende i forskning i sorter, der kan tre- eller firdoble udbyttet, når det dyrkes ordentligt. Planter bliver formeret ved hjælp af en metode kaldt somatisk embryogenese, som er en hurtig metode til at producere et stort antal småplanter med højt potentiale. I modsætning til normale formeringsteknikker, bliver de producerede planter bedre struktureret, mereensartede og mere energiske, på trods af de ikke har undergået nogen genetisk modifikation. Planter har gjort dette naturligt i tusinder af år. F.eks. producerer kartofler skud, der bliver til nye identiske planter. 

5. Hvor bliver maskinerne og deres dele fremstillet? Bruger I forsyningskæder i udviklingslandene f.eks. Asien? Har arbejdsforholdene på alle fabrikkerne været revideret i forhold til internationale standarder?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® maskiner bliver produceret i Europa og Kina, og producenterne har erkendt Nestlé’s Supplier Code og overholder lokale regler. Dette kodeks er suppleret med Responsible Sourcing-retningslinjer, som er på linje med eller går ud over internationalt anerkendte ansvarlige produktionsstandarder. Desuden er mere en 75% af vores leverandører certificerede og reviderede SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit). 

6. Hvorfor benytter I plastik til disse kapsler og ikke genanvendeligt materiale (f.eks. aluminium) eller andet bionedbrydeligt materiale?

For det første, visse typer af plastik er faktisk genanvendt, f.eks. PET fra vandflasker. NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler er lavet af plastikmaterialer af høj kvalitet, som er i stand til at præstere godt med trykket, som genereres af maskinen (max 15 bar). F.eks. er papir ikke egnet til at modstå dette tryk. Teknologien, vi benytter, lader dig også brygge lange koppe. Bionedbrydelige materialer blev også taget i betragtning, men i dag – taget i betragtning af NESCAFE Dolce Gustos form og størrelse, ville bionedbrydelige materialer ikke være egnede, hvis vi ser på miljøpåvirkninger i hele livscyklussen. Derudover undgår vi indpakninger til alle kapsler. Når de er lavet af plastik, er kaplsen perfekt lukket i forhold til lys og luft og forsikrer en optimal bevaring af produktets aroma. Desuden gør energiudnyttelsen af brugte kapsler det muligt at udnytte plastikkens kalorieværdi samt at spare olie. 

7. Hvorfor bliver NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaplserne ikke genanvendt i nogle lande?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler kan på nuværende tidspunkt ikke genanvendes i nogle lande på grund af mangel på ordentlig infrastruktur. For at løse dette indfører vi en kapselsamling i Portugal, og vi genbruger den runde plastik fra kapslerne til at bygge byinventar og udnytte kaffegrums til kompostering. For at udvide denne tilgang, er vi begyndt at udvikle vores egen indsamlings- og genanvendelsesløsninger specifikt dedikeret til dette formål, også i andre lande. Desuden er energiudnyttelse af brugte kapsler også en gyldig ”livets ende”-mulighed, eftersom det tillader at udnytte plastikkens kalorieværdi samt at spare olie.