You have reached the website

Tilbage til Bæredygtighed

LOKALE PROJEKTER

Da et verdensomspændende program kan være lidt abstrakt, vil vi gerne dele nogle af vores lokale initiativer for at præsentere hvordan initiativer gennemføres med vores samarbejdspartnere, og hvad vores kvantitative resultater er på lokalt plan. Vi håber, at det vil hjælp til bedre at forstå hvad det ændre hos de lokale.

 

Baggrundshistorie

Brasilien producerer omkring en tredjedel af den samlede mængde kaffe i verden og er det land, som producerer den største andel. Det er derfor en af vores primære leverandører af kaffe. Nogle af kaffebønderne i Brasilien er allerede 4C godkendt og landmændene har gjort fremskridt i deres landsbrugsteknikker.

Vi har udviklet et specifikt program i Monte Santo området (staten South Minas Gerais) med vores lokale samarbejdspartnere Coex og Cooxupe, som har stået for implementationen. Vores primære formål er at forbedre landmændenes miljømæssige fremgangsmåder og deres levevilkår, ved at fokusere på deres adgang til drikkevand og effektiv rensning af spildevand. 

 

Hvad gør vi lokalt?

For at forbedre fremgangsmåderne inden for ansvarligt landbrug, dyrkningsmetoder og produktivitet, tilbyder vi uddannelse til mindre grupper af landmænd. Siden 2012 har 91 landmænd modtaget træning af eksperter inden for landbrug inden for emner såsom brugen af pesticider, behandlingen af vand og generel driftsledelse.

Vi tilbyder også analyse af jord og blade gennem frie kuponer uddelt til landmændene. Det gør det muligt for dem, at optimere mængden af gødning. Omkring 100 analyser blev sidste år finansieret. Formålet er, at sikre højere plante produktivitet og samtidig reducere tilførelsesomkostningerne og risikoen for forurenende lækager. 

I et forsøg på at forbedre landmændenes levevilkår, finansierede vi en installation af syv septiktanke i 2012 til behandling af spildevand fra kaffeproducenter.

 

Hvad bliver det næste?

Med vores lokale samarbejdspartnere fortsætter vi programmet for at hjælpe brasilienske landmænd med at udvikle mere bæredygtige fremgangsmåder indenfor landbrug. 

Baggrundshistorie

Med en samlet årlig kaffeproduktion på omkring 50.000 ton og 250.000 beskæftigede kenyanere i sektoren, anses Kenya historisk set for en stor kaffe producent. Kenyanske kaffebønder er dog stadig blandt de fattigeste i verden (indtægt under 12 USD pr. måned). Som købere af kenyansk kaffe i mere end 30 år, har vi udviklet et projekt, der skal hjælpe kaffebønderne med at forbedre deres overskud, og samtidig opfordre dem til at indføre ansvarligt landbrug.

I slutningen af 2011 indgik vi et partnerskab med Coffee Management Services (CMS) Ltd. med formålet om, at implemetere et treårigt projekt målrettet mod mere end 26.000 husstande i forskellige kaffedyrkende områder nær byen Nyeri og 9 FCS (Farmer’s Cooperative Society) med 27 vådmøller i området.

 

Hvad gør vi lokalt?

Vi udarbejdede projektet ud fra tre hovedmål:

  • At forbedre kvaliteten og øge indtægterne gennem direkte indkøb,

  • At forbedre landbrugets miljøresultater,

  • At forsyne landmændene med mere produktive og sygdomsresistente sorter.

Et centralt aspekt i at hjælpe landmændene med at øge deres produktivitet og afgrøde er, at opdage nogle af de bedste kaffesorter i området. For at gøre dette, implementerede vi 26 retningslinjer i forhold til de aktiviteter, der følger kaffekalenderen og anvendte retningslinjerne til at træne landmændene i brugbare landbrugsteknikker. Dette inkluderede ansættelse af seks fuldtidsansatte agronomer til at demonstrere retningslinjerne. 

 

Vi afholdte kurser for 371 udvalgte landmænd, der derefter videregav deres kundskaber til 16.000 landmænd i Kenya for at hjælpe dem med at indføre mere ansvarlige landbrugsmetoder, såsom at reducere brugen af kemiske stoffer, lave kompost af kaffe-skallerne i stedet for at brænde dem, og plantning vetiver græs for at beskytte mod jorderosion. Blandt disse udvalgte landmænd var 74 kvinder, og et særligt program blev også udviklet til at gøre dem mere selvstændige.

For at øge udbyttet og forbedre kvaliteten af planter, som er bedre tilpasset de lokale forhold, er ni planteskoler for skyggetræer oprettet, som producerer mere end 172.000 frøplanter. For at sikre at gødningsmaskinerne var optimeret og at landmændene opnåede 4C verifikation, analyserede vi derudover 2470 jordprøver fra 1250 af landmændenes grunde.   

 
 

Hvad bliver det næste?

Vi planlægger at fortsætte initiativerne og udvide projekterne yderligere, bruge retningslinjerne til fortsat at uddanne landmændene og udvikle frøplanter og planter, som er bedre tilpasset de lokale forhold, mens vi løbende overvåger kvaliteten af kaffeproduktionen. 

Baggrundshistorie

Etiopien betragtes historisk set som kaffens oprindelsesland, som hyrder opdagede, ved at deres flok begyndte at tumle rundt efter at have spist frugterne fra et dengang ukendt træ. De kogte frugterne over ild og lavede en bryg, som vi i dag kender som kaffe. Etiopien producerer årligt mere end 300.000 ton kaffe, og er anerkendt som en af de mest kvalitetsmæssige Arabica kaffebønner der eksisterer. Kaffeproduktionen udgør omkring en fjerdel af Etiopiens eksport og beskæftiger millioner af mindre landmænd.

Trods den høje kvalitet af deres kaffe og på grund af begrænset adgang til teknisk assistance og værktøjer til implementering af god landbrugspraksis, manglende koordinering og sporbarhed, er lokale landmænd ikke integreret i de kommercielle markeder og de står stadig over for en ond cirkel med faldende produktion og voksende gæld.

Som den største bruger af etiopisk kaffe, havde NESCAFÉ® brug for at finde en måde, at forbedre bøndernes kaffekvalitet, for at sikre sporbarheden og samtidig hjælpe dem med at igansætte ansvarlige landbrugsmetoder og landbrugsdrift. 

I samarbejde med Bill og Melinda Gates Foundation har vi derfor indgået kontrakt om en international NGO, TechnoServe Coffee Initiative, som agerer implementeringspartner i arbejdet med landmændene så de kan arbejde sig hen imod det anerkendte niveau, som kræves for at opnå internationale standarder.

Siden 2009 har vi arbejdet med et fællesskab af mindre bønder i et specifikt kaffe voksende område i det sydlige Etiopien, for at hjælpe dem med at erhverve sig moderne kvalifikationer med det formål at forbedre kaffekvaliteten og produktionen, og deraf, forbedre lokalsamfundets indtægter og fremtid for de kommende generationer.

 

Hvad gør vi lokalt?

For at tage udfordringerne op, yder NESCAFÉ® Dolce Gusto® og deres samarbejdspartner på den ene side teknisk bistand til landmændene og deres respektive lokaludvalg i agronomi og primær behandling for at forbedre kaffens kvalitet og landmændenes udbytte.  

Vi hjælper dem også med at indføre mere ansvarlige landbrugsteknikker indenfor områder som spildevandshåndtering, jorderosion, kompostering, oprettelse af vådområder og laguner, og overordnede landbrug- og forretningsudvikling. Siden 2012 er næsten 10.000 landmænd blevet uddannet af dedikerede jord- og landbrugseksperter, hvoraf ca. 35% kvinder deltog i møderne.

På den anden side har vi bidraget til at forbedre i alt 13 landmandsejede vådmøller, som en del af kaffe-initiativet med Bill og Melinda Gates Foundation. TechnoServe yder derudover teknisk bistand i drift og forvaltning af vådmøller, samt tæt samarbejde om forretningsudvikling og styring af samarbejderne.

Ved at forbedre kvaliteten og mængden, har de optimerede vådmøller givet småbønderne en måde at producere ensartet, høj-kvalitets vasket kaffe og derved forbedret deres indkomst, som resultat af det større udbytte, eftersom at prisen for vasket kaffe ligger 50 procent højere end prisen for uvasket kaffe.

 

Hvad bliver det næste?

Initiativet skal sikre, at kaffeproducenternes får gavn af den hastigt voksende og stabile efterspørgsel efter høj kvalitets kaffe på markedet gennem uddannelse og forretningsforståelse.